GEMET Thesaurus

 1. pająk
 2. pak lodowy
 3. pakiet informacyjny
 4. palenie
 5. palenie odpadów
 6. paleoekologia
 7. paleontologia
 8. palestra
 9. paliwa
 10. paliwa kopalne
 11. paliwa otrzymywane z ropy naftowej stosowane w gospodarstwach domowych
 12. paliwa stosowane w gospodarstwach domowych
 13. paliwo alkoholowe
 14. paliwo do silników dielsowskich
 15. paliwo jądrowe
 16. paliwo otrzymywane z ropy naftowej
 17. paliwo silnikowe
 18. paliwo z odpadów komunalnych
 19. palność
 20. paloeklimatologia
 21. państwowy rezerwat biologiczny
 22. państwowy rezerwat wędkarski
 23. papier
 24. papier nadający się do ponownego przetworzenia
 25. papiery odpadowe
 26. paproć
 27. parachemikalia
 28. parametr
 29. parametr całkowity
 30. parametr ekologiczny
 31. parametr meteorologiczny
 32. parazytologia
 33. parcelacja gruntów
 34. park angielski
 35. park cystern
 36. park francuski
 37. park morski
 38. park narodowy
 39. park przyrodniczy
 40. park publiczny
 41. park regionalny
 42. park rozrywki
 43. parking
 44. parlament
 45. Parlament Europejski
 46. parowanie
 47. partia polityczna
 48. pas zieleni ochronnej
 49. pasmo spektralne
 50. pasożyt
 51. pastwisko
 52. pasza zwierzęca
 53. patent
 54. patogen
 55. patologia
 56. patologia człowieka
 57. patriarchalny system zarządzania
 58. pchła
 59. pęcherzyki płucne
 60. pedagogika
 61. pedosfera
 62. percepcja ryzyka
 63. perchloroetylen
 64. perifiton
 65. pełnomocnictwo do kontrolowania
 66. pH
 67. piasek
 68. piasek smolisty
 69. piec
 70. piec przemysłowy
 71. piec rotacyjny
 72. pięciochlorofenol
 73. piecyk małoskalowy
 74. pierścienice
 75. pierwiastek chemiczny z grupy 0 (gazów jednoatomowych)
 76. pierwiastek chemiczny z grupy I (metali jednowartościowych)
 77. pierwiastek chemiczny z grupy II (metali dwuwartościowych)
 78. pierwiastek chemiczny z grupy III
 79. pierwiastek chemiczny z grupy IV
 80. pierwiastek chemiczny z grupy V
 81. pierwiastek chemiczny z grupy VI
 82. pierwiastek chemiczny z grupy VII
 83. pierwiastek promieniotwórczy
 84. pierwiastek przejściowy
 85. pierwiastek śladowy
 86. pierwiastki chemiczne
 87. pierwotniaki
 88. pies
 89. piętro roślinne
 90. piksel
 91. pilotowanie
 92. piralen
 93. piroliza
 94. plac
 95. plac budowy
 96. plac budowy
 97. plac manewrowy
 98. plac zabaw
 99. plama ropy naftowej
 100. plan
 101. plan działania na wypadek klęski żywiołowej
 102. plan gospodarczy
 103. plan na wypadek nadzwyczajnego zagrożenia
 104. plan ochrony zasobów środowiska
 105. plan ograniczania hałasu
 106. plan ostrzegania
 107. plan ratowniczy
 108. plan regionalny
 109. plan restytucji
 110. plan rozmieszczenia
 111. plan rozwoju
 112. plan rozwoju miasta
 113. plan rozwoju rolnictwa
 114. plan rozwoju terenów wiejskich
 115. plan sanitacji
 116. plan strukturalny, plan zagospodarowania przestrzennego
 117. plan zagospodarowania przestrzennego
 118. plan zaopatrzenia
 119. plan zarządzania
 120. planowanie
 121. planowanie edukacji
 122. planowanie gospodarcze
 123. planowanie kosztów minimalnych
 124. planowanie krajobrazu
 125. planowanie miast
 126. planowanie miejskie
 127. planowanie na szczeblu krajowym
 128. planowanie obszaru nadmorskiego
 129. planowanie polityki
 130. planowanie przemysłu
 131. planowanie przestrzenne
 132. planowanie przestrzenne
 133. planowanie przestrzenne
 134. planowanie przestrzenne
 135. planowanie przyszłej zabudowy
 136. planowanie regionalne
 137. planowanie regionalne
 138. planowanie rodziny
 139. planowanie rozwoju
 140. planowanie sieci dróg
 141. planowanie środowiskowe
 142. planowanie transportu
 143. planowanie w przestrzeni powietrznej
 144. planowanie w rolnictwie
 145. platyna
 146. plazma zarodkowa
 147. plon
 148. pluskwa
 149. pluton
 150. pnącze
 151. pobieranie
 152. pobór próbek
 153. pobór wód podziemnych
 154. pociąg
 155. pociąg podziemny
 156. poczta elektroniczna
 157. podatek
 158. podatek
 159. podatek celowy
 160. podatek dochodowy
 161. podatek gruntowy
 162. podatek konsumpcyjny
 163. podatek od dwutlenku węgla
 164. podatek od kapitału
 165. podatek wyrównawczy
 166. podatek za korzystanie ze środowiska
 167. podatność na degradację
 168. podaż
 169. podaż i popyt
 170. poddźwięk
 171. podglebie
 172. podniesienie poziomu mórz
 173. podniesienie terenu
 174. podnoszenie się poziomu mórz
 175. podróż
 176. podróż kosmiczna
 177. podróżowanie poza szczytem
 178. podstawa prawna
 179. podstawa prawna
 180. podstawialność (chemiczna)
 181. podstawianie składników halogenowych
 182. podstawienie
 183. podstawowe artykuły spożywcze
 184. podstawowe potrzeby żywieniowe
 185. podstawowe wymagania pokarmowe
 186. podtlenek azotu
 187. podziemny kamieniołom
 188. pogarszanie stanu środowiska
 189. pogoda
 190. pogotowie ratunkowe
 191. pogłębianie
 192. pogłowie
 193. pojazd
 194. pojazd elektryczny
 195. pojazd przeznaczony na złom
 196. pojazd samochodowy
 197. pojazd szynowy
 198. pojazd terenowy
 199. pojazd transportu publicznego
 200. pojęcie środowiska