GEMET Thesaurus

 1. rachunek ekonomiczny uwzględniający koszty ekologiczne
 2. rachunek ekonomiczny uwzględniający koszty ekologiczne
 3. rachunkowść księgowa
 4. racjonalna gospodarka energetyczna
 5. racjonalne zagospodarowanie krajobrazu
 6. rada
 7. Rada Ministrów Unii Europejskiej
 8. Rada Unii Europejskiej
 9. radar
 10. radio
 11. radioaktywność
 12. radiologia
 13. radionuklid
 14. radon
 15. rafa
 16. rafa barierowa
 17. rafa koralowa
 18. rafinacja
 19. rafinacja węgla
 20. rafineria
 21. rak
 22. rakotwórczość
 23. raport dotyczący stanu środowiska
 24. raport ministerialny
 25. raport o stanie środowiska
 26. raport oceny oddzia lywania na środowisko
 27. raport parlmentarny
 28. raport środowiskowy (eko-audyt)
 29. raster
 30. ratownictwo morskie
 31. reakcja biochemicza
 32. reakcja chemiczna
 33. reakcja chemiczna
 34. reakcja fotochemiczna
 35. reakcja fotochemiczna
 36. reakcja jądrowa
 37. reakcje tlenowe
 38. reaktor
 39. reaktor jądrowy
 40. reaktor prędki
 41. recykling
 42. recykling odpadów
 43. recykling pozostałości
 44. redukcja chemiczna
 45. redukcja emisji
 46. redukcja gazów odpadowych
 47. redukcja hałasu
 48. redukcja odpadów
 49. redukcja ścieków
 50. redukcja zanieczyszczeń
 51. redukcja zanieczyszczeń
 52. referencyjny system informacyjny
 53. reflektometria
 54. regeneracja
 55. regeneracja paliwa jądrowego
 56. region
 57. Region Antarktyki
 58. region arktyczny
 59. region biogeograficzny
 60. region gospodarczy
 61. Region Karaibów
 62. region polarny
 63. regulacje prawne
 64. regulacje prawne dotyczące biotopów
 65. regulacje prawne dotyczące nawozów
 66. regulacje prawne dotyczące ograniczania imisji
 67. regulacje prawne dotyczące przetwórstwa i wykorzystania pasz
 68. regulacje prawne dotyczące recyklingu i odpadów
 69. regulacje prawne dotyczące rybołówstwa
 70. regulacje prawne związane z nadzwyczajnymi zagrożeniami
 71. regulowanie rzek
 72. reguła postępowania prawnego
 73. rehabilitacja
 74. reintrodukcja
 75. reintrodukcja gatunków
 76. reintrodukcja gatunków roślin
 77. reintrodukcja gatunków zwierząt
 78. rejestr emisji
 79. rejestr ziemi i własności
 80. rejestracja
 81. rejestrowanie
 82. rejonowa dostawa ciepła
 83. reklama
 84. reklamowanie produktów
 85. rękodzieło
 86. rekomendacje
 87. rekompensata
 88. rekreacja w miejscu zamieszkania
 89. rekultywacja gruntów
 90. relacje "Północ-Południe"
 91. relacje handlowe
 92. relacyjna baza danych
 93. religia
 94. renaturalizacja terenu
 95. renaturyzacja
 96. renaturyzacja terenów pokopalnianych
 97. represja
 98. reprezentowanie
 99. reprodukcja (biologia)
 100. reprodukcja zwierzęca
 101. resorpcja
 102. restauracja budowli
 103. restrykcje handlowe
 104. restytucja
 105. restytucja fauny
 106. restytucja flory
 107. restytucja krajobrazu
 108. resuspensja osadu
 109. rewaloryzacja miast
 110. rezerwa zasobów
 111. rezerwat
 112. rezerwat antropologiczny
 113. rezerwat biosfery
 114. rezerwat botaniczny
 115. rezerwat leśny
 116. rezerwat leśny
 117. rezerwat przyrody
 118. rezerwat przyrody
 119. rezerwat przyrody o znaczeniu krajowym
 120. rezerwat zwierzęcy
 121. rezerwat łowiecki
 122. rezewat morski
 123. rezolucja
 124. robactwo
 125. robotnicy sezonowi
 126. rodzaj dokumentu
 127. rodzaj działalności gospodarczej
 128. rodzaj ekosystemu
 129. rodzaj energii
 130. rodzaj hałasu
 131. rodzaj odpadów
 132. rodzaj roszczeń
 133. rodzaj własności
 134. rodzaj zanieczyszczeń
 135. rodzina
 136. rolnictwo
 137. rolnictwo ekologiczne
 138. rolnictwo z odłogowaniem
 139. ropa naftowa
 140. ropa naftowa
 141. ropa zęzowa
 142. ropucha
 143. roślina
 144. roślina kwiatowa
 145. roślina lecznicza
 146. roślina naczyniowa
 147. roślina przemysłowa
 148. roślina trawiasta
 149. roślina wodna
 150. roślina żywiczna
 151. roślinność
 152. roślinność nadrzeczna
 153. rośliny iglaste
 154. rośliny kwiatowe
 155. rośliny okopowe
 156. rośliny pastewne
 157. rośliny pastewne
 158. rośliny przemysłowe
 159. rośliny tropikalne
 160. rośliny uprawne
 161. rośliny wykorzystywane w przemyśle włókienniczym
 162. rośliny zarodnikowe
 163. rów
 164. rower
 165. równina
 166. równina aluwialna
 167. równina błotna
 168. równina piaszczysta
 169. równowaga (ekonomiczna)
 170. równowaga ekologiczna
 171. równowaga hydrologiczna
 172. równowaga międzynarodowa
 173. równoważenie interesów
 174. rozchodzenie się dźwięku
 175. rozdrabniacz
 176. rozdrabniacz odpadów
 177. rozdrabnianie
 178. rozdział
 179. rozdzielczość
 180. rozkład biologiczny
 181. rozkład biologiczny
 182. rozkład chemiczny
 183. rozkład przestrzenny
 184. rozkład przestrzenny zanieczyszczeń
 185. rozkładanie (się)
 186. rozmieszczenie
 187. rozmieszczenie ludności
 188. rozmieszczenie przemysłu
 189. rozmieszczenie zasobów
 190. rozmnażanie się roślin
 191. rozmowa nieformalna
 192. różne produkty
 193. różnorodność biologiczna
 194. rozpad miast
 195. rozporządzenie
 196. rozporządzenie
 197. rozporządzenie dotyczące ochrony środowiska
 198. rozporządzenie ministra
 199. rozporządzenie Unii Europejskiej
 200. rozpoznawanie na podstawie wzorców