GEMET Thesaurus

 1. rozpraszanie
 2. rozprawa administracyjna
 3. rozprawa publiczna
 4. rozprzestrzenianie (się)
 5. rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
 6. rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
 7. rozpuszczalnik
 8. rozpuszczalnik organiczny
 9. rozpuszczalność
 10. rozpuszczanie (się)
 11. rozpuszczony węgiel organiczny
 12. rozsądne rozumowanie
 13. rozszczepienie jądra
 14. roztocze
 15. rozwiązanie stosunku pracy
 16. rozwiązywanie problemów ochrony środowska
 17. rozwielitka
 18. rozwój biologiczny
 19. rozwój brzegów wodnych
 20. rozwój gospodarczy
 21. rozwój gospodarczy
 22. rozwój kulturalny
 23. rozwój obszarów wiejskich
 24. rozwój przestrzenny
 25. rozwój regionalny
 26. rozwój społeczny
 27. rozwój środowiskowy
 28. rozwój technologiczny
 29. rtęć
 30. ruch
 31. ruch dojazdowy
 32. ruch drogowy
 33. ruch drogowy pojazdów o dużym tonażu
 34. ruch handlowy
 35. ruch kolejowy
 36. ruch komunikacyjny dalekobieżny
 37. ruch lotniczy
 38. ruch na drogach wodnych
 39. ruch powietrza
 40. ruch szybki
 41. ruch turystyczny
 42. ruch uliczny
 43. ruchy skorupy ziemskiej
 44. ruchy społeczne
 45. ruchy zielonych
 46. ruda
 47. rura
 48. rurociąg
 49. rurociąg naftowy
 50. rybactwo śródlądowe
 51. rybołówstwo
 52. rybołówstwo dalekomorskie
 53. rybołówstwo dalekomorskie
 54. rybołówstwo morskie
 55. rybołówstwo przemysłowe
 56. rybołówstwo przybrzeżne
 57. ryby
 58. ryby migrujące
 59. rynek
 60. rynek energetyczny
 61. rynek finansowy
 62. rynek ochrony środowiska
 63. rynek pracy
 64. rynek walutowy
 65. ryż
 66. ryzyko
 67. ryzyko dodatkowe
 68. ryzyko jądrowe
 69. ryzyko przyrodnicze
 70. ryzyko środowiskowe
 71. ryzyko zachorowania na raka
 72. ryzyko zanieczyszczenia
 73. rząd (gabinet ministrów)
 74. rząd federalny
 75. rzadki gatunek
 76. rządowy organ doradczy
 77. rzecz używana
 78. rzeka
 79. rzemiosło
 80. rzemiosło
 81. rzepak
 82. rzeźba terenu
 83. rzeźnia