GEMET Thesaurus

 1. tajfun
 2. taksonomia
 3. tal
 4. tama
 5. tama
 6. tania bandera
 7. tanie budownictwo mieszkaniowe
 8. tanina
 9. tankowiec
 10. tankowiec
 11. tantiemy
 12. tarlisko
 13. taryfa
 14. taryfa celna
 15. taśma magnetyczna
 16. techniczne przepisy wykonawcze
 17. techniczny węglan potasowy
 18. technika informacyjna
 19. technika napędowa
 20. technika numeryczna GIS
 21. technika numerycznego przetwarzania obrazów
 22. technika okrętowa
 23. technika zapisu danych
 24. techniki hodowlane
 25. techniki multimedialne
 26. techniki przeróbki odpadów
 27. technologia
 28. technologia "końca rury"
 29. technologia alternatywna
 30. technologia bezhałasowa
 31. technologia budowlana
 32. technologia budowlana
 33. technologia ekologiczna
 34. technologia energetyczna
 35. technologia ochrony środowiska
 36. technologia optymalna
 37. technologia plazmowa
 38. technologia procesowa
 39. technologia przemysłowa
 40. technologia przetwórstwa węglowego
 41. technologia redukcji zanieczyszczeń
 42. technologia rekombinacji DNA
 43. technologia uproszczona
 44. technologia wykorzystania energii słonecznej
 45. technologia żywności
 46. tekst aktów prawnych
 47. tekstylia
 48. tektonika
 49. teledetekcja
 50. telekomunikacja
 51. telematyka
 52. telemetria
 53. telewizja
 54. temperatura
 55. temperatura oceanów
 56. temperatura powietrza
 57. tempo
 58. tendencja dotyczące produkcji
 59. tendencja długofalowa
 60. tendencja gospodarcza
 61. tendencje ludnościowe
 62. teoria funkcjonowania środowiska
 63. teoria gospodarcza
 64. teoria państwa dobrobytu
 65. teoria pieniądza
 66. teoria systemów
 67. terapia
 68. teratogen
 69. teratogeneza
 70. teratogeniczność
 71. teren miejski
 72. teren mieszkaniowy
 73. teren przemysłowy
 74. teren przemysłowy
 75. teren trawiasty
 76. teren użytkowany wielostronnie
 77. teren wyrobiska
 78. teren zabudowany
 79. teren zewnętrzny
 80. terenowa oczyszczalnia ścieków
 81. tereny budowlane
 82. tereny poprzemysłowe
 83. tereny wiejskie
 84. tereny zdegradowane
 85. terfenyle polichlorowane
 86. termiczny rozkład odpadów
 87. termin ustalony prawnie
 88. terminologia
 89. terminologia z zakresu ekologii
 90. termity
 91. termodynamika
 92. terpenyle halogenowane
 93. terytorium
 94. test Ames'a
 95. test losowy
 96. test na kancerogenność
 97. testy biologiczne
 98. tezaurus
 99. tkanina
 100. tkanka
 101. tlen
 102. tlen rozpuszczony
 103. tlenek
 104. tlenek azotu
 105. tlenek glinu
 106. tlenek metalu
 107. tlenek siarki
 108. tlenek siarki
 109. tlenek węgla
 110. tlenki azotu
 111. toksyczność
 112. toksyczność dla ryb
 113. toksyczność pestycydów
 114. toksyczność względem roślin
 115. toksykologia
 116. toksyna
 117. topnienie
 118. tor
 119. torf
 120. torfowisko niskie
 121. tornado
 122. towary konsumpcyjne
 123. tradycje ludowe
 124. tradycyjna architektura
 125. tradycyjna opieka zdrowotna
 126. traktat
 127. transakcja handlowa
 128. transakcja międzynarodowa
 129. transfer technologii
 130. transmisja dźwięku
 131. transpiracja
 132. transport
 133. transport (fizyka)
 134. transport dalekobieżny
 135. transport drogowy
 136. transport kolejowy
 137. transport kombinowany
 138. transport kosmiczny
 139. transport lądowy
 140. transport lotniczy
 141. transport materiałów niebezpiecznych
 142. transport morski
 143. transport odpadów
 144. transport pasażerski
 145. transport prywatny
 146. transport publiczny
 147. transport rurociągami
 148. transport rzeczny
 149. transport wodny
 150. transport wodny
 151. transport żywności
 152. transport ładunku
 153. trasa narciarska
 154. trasowanie dróg
 155. trawienie
 156. trawniki
 157. trawy
 158. trendy opinii publicznej
 159. triazyna
 160. trociny
 161. tropikalny las deszczowy
 162. tropiki
 163. troposfera
 164. troska o zdrowie
 165. trucizna
 166. trwałe dobra
 167. trwałe zanieczyszczenia organiczne
 168. trwałość
 169. trwałość pestycydów w środowisku
 170. tryt
 171. trzcina
 172. trzeci stopień oczyszczania
 173. trzęsienie ziemi
 174. trzy główne zasady ochrony środowiska
 175. tundra
 176. tunel
 177. turbina
 178. turystyka
 179. turystyka górska
 180. turystyka wodna
 181. twardość wody
 182. tworzenie się zanieczyszczeń
 183. tworzenie sieci emitorów
 184. tworzywo sztuczne
 185. tworzywo sztuczne nadające się do ponownego przetworzenia
 186. tymczasowa decyzja
 187. typ gleby
 188. typ klimatu
 189. typ roślinności
 190. tytan
 191. tytoń
 192. tło akustyczne
 193. tłumik
 194. tłuszcz jadalny