GEMET Thesaurus

 1. ubezpieczenie
 2. ubezpieczenie od szkód
 3. ubezpieczenie od zanieczyszczeń
 4. ubój zwierząt
 5. ubóstwo
 6. ubranie
 7. uchodźca
 8. uciążliwość
 9. uciążliwość zapachowa
 10. uczestnictwo
 11. udział społeczeństwa
 12. udział społeczny
 13. udział w samorządzeniu
 14. udział we władzy samorządowej
 15. ugór
 16. ujście do morza
 17. ukształtowanie terenu
 18. układ krążenia
 19. układ mięśniowy
 20. układ oddechowy
 21. układ urządzeń (aparatury) monitoringowych
 22. układ warstw
 23. Układ Wspólnotowy
 24. ulistnienie
 25. ulot ciepła odpadowego
 26. ultradźwięk
 27. ultrafiltracja
 28. umacnianie brzegów
 29. umacnianie grobli
 30. umieralność
 31. umieralność noworodków
 32. umowa
 33. umowa międzynarodowa o zasięgu regionalnym
 34. umowa o pracę
 35. Unia Europejska
 36. unieruchomianie substancji niebezpiecznych
 37. unieruchomienie zanieczyszczeń
 38. unieszkodliwianie baterii
 39. uprawa
 40. uprawa bez nawadniania
 41. uprawa drzew
 42. uprawa gleb
 43. uprawa kwiatów cebulkowych
 44. uprawa na obszarach nawadnianych
 45. uprawa podłoża
 46. uprawa roli
 47. uprawa roślin
 48. uprawa winorośli
 49. uprawa ziemi
 50. uprawnienia policji
 51. uprawy na sprzedaż
 52. uprawy szklarniowe
 53. uprzemysłowienie
 54. upłynnianie węgla
 55. uran
 56. uran wzbogacony
 57. uraz
 58. urbanistyka
 59. urbanistyka
 60. urbanizacja
 61. urbanizacja
 62. urbanizacja
 63. urbanizacja planowa
 64. uregulowanie prawne
 65. urlop z przyczyn socjalnych
 66. urobek górniczy
 67. uruchomienie zanieczyszczeń
 68. urząd
 69. urządzenia domowe
 70. urządzenia ochrony dróg oddechowych
 71. urządzenia pilotażowe
 72. urządzenia pomiarowe
 73. urządzenia przemysłowe
 74. urządzenia przemysłu elektrotechnicznego
 75. urządzenia sportowe
 76. urządzenia wiertnicze
 77. urządzenie
 78. urządzenie do akumulacji energii elektrycznej
 79. urządzenie odprowadzające gazy spalinowe
 80. urządzenie wymagające zezwolenia
 81. uskok
 82. ustalona opłata
 83. ustawa
 84. ustawa o zmianie ustawy
 85. ustawodawstwo
 86. ustawodawstwo dotyczące chemikaliów
 87. ustawodawstwo dotyczące energetyki
 88. ustawodawstwo dotyczące gospodarki odpadami
 89. ustawodawstwo dotyczące hałasu
 90. ustawodawstwo dotyczące ochrony wód
 91. ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności cywilnej
 92. ustawodawstwo dotyczące odprowadzania ścieków
 93. ustawodawstwo dotyczące OOŚ
 94. ustawodawstwo dotyczące planowania
 95. ustawodawstwo dotyczące policji
 96. ustawodawstwo dotyczące przemysłu
 97. ustawodawstwo dotyczące zdrowia
 98. ustawodawstwo krajowe
 99. ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalne
 100. ustawodawstwo specjalne
 101. ustawodawstwo z zakresu ochrony środowiska
 102. ustawodawstwo z zakresu środowiska dotyczące rolnictwa
 103. usuwanie
 104. usuwanie fosforanów
 105. usuwanie nierównomierności w rokładzie godzin pracy
 106. usuwanie odpadów
 107. usuwanie odpadów niebezpiecznych
 108. usuwanie odpadów radioaktywnych
 109. usuwanie odpadów radioaktywnych
 110. usuwanie odpadów stałych
 111. usuwanie pyłu
 112. usuwanie rozlewów ropy naftowej
 113. usuwanie ścieków
 114. usuwanie skażeń chemicznych
 115. usuwanie skażeń radioaktywnych
 116. usuwanie składników odżywczych
 117. usuwanie wodorostów
 118. uszczelnianie
 119. uszczelnianie podłoża składowisk odpadów
 120. uszczelnienie
 121. uszczelnienie powierzchni gruntu
 122. uszkodzenia gleb
 123. uszkodzenia lasu
 124. uszkodzenie słuchu
 125. uszkodzenie wywołane promieniowaniem
 126. usługi
 127. usługi budowlane
 128. usługi komunalne
 129. usługi malarskie
 130. usługi pogrzebowe
 131. utleniacz
 132. utleniacz fotochemiczny
 133. utlenianie
 134. utlenianie-redukcja
 135. utrata siedlisk
 136. utrwalanie wydm
 137. utrzymanie dróg
 138. utylizacja odpadów rzeźnych
 139. uwalnianie organizmów
 140. uwolnienie zmutowanego organizmu do środowiska
 141. uzasadnienie decyzji administacyjnych
 142. uzbrojenie
 143. uzdatnianie wody
 144. uzdatnianie wody
 145. uzdatnianie wody
 146. uzgadnianie instalacji
 147. uzgodnienia międzynarodowe
 148. uziarnienie gleby
 149. użytkowanie ciepła odpadowego
 150. użytkowanie energii jądrowej
 151. użytkowanie krajobrazu
 152. użytkowanie rolnicze
 153. użytkowanie smoły
 154. użytkowanie surowców
 155. użytkowanie surowców miejscowych
 156. użytkowanie terenu
 157. użytkowanie wód podziemnych
 158. użytkowanie wody
 159. użytkowanie wymuszone
 160. użytkowanie ziemi