GEMET Thesaurus

 1. w miejscu
 2. w przeliczeniu na głowę
 3. wada rozwojowa
 4. Wadden zee
 5. wakacje
 6. walenie
 7. walenie
 8. walka z erozją
 9. walka z hałasem
 10. walka z pustynnieniem
 11. walka z suszą
 12. wanad
 13. wandalizm
 14. wandalizm środowiskowy
 15. wapń
 16. wapno
 17. warstwa glebowa
 18. warstwa graniczna
 19. warstwa inwersyjna
 20. warstwa ozonowa
 21. warstwa ozonowa
 22. warstwa wodonośna
 23. warstwicowa uprawa stoków
 24. warstwy atmosfery
 25. warsztat naprawczy
 26. wartość dóbr i usług rolnych
 27. wartość graniczna
 28. wartość odżywcza żywności
 29. wartość progowa
 30. wartość przyrodnicza
 31. warunki beztlenowe
 32. warunki fizyczne
 33. warunki glebowe
 34. warunki pracy
 35. warunki społeczne
 36. warunki tlenowe
 37. warunki życia
 38. warzywa liściaste
 39. warzywo
 40. wąż
 41. ważka
 42. ważka
 43. wdrożenie dyrektywy
 44. wędkarstwo
 45. wędkarstwo
 46. wędrówka zwierząt
 47. wędrowny gatunek ptaków
 48. węgiel
 49. węgiel
 50. węgiel aktywny
 51. węgiel brunatny
 52. węgiel drzewny
 53. węgiel organiczny
 54. węglan
 55. węglowodany
 56. węglowodory
 57. węglowodory alicykliczne
 58. węglowodory alifatyczne
 59. węglowodory aromatyczne
 60. węglowodory chlorowane
 61. węglowodory halogenowane
 62. wektor
 63. weterynaria
 64. węże z rodziny Colubridae
 65. wełna
 66. wełna mineralna
 67. wiadukt
 68. wiatr
 69. wiatrak
 70. wiatrołom
 71. wiązanie azotu
 72. wibracje
 73. wibracje mechaniczne
 74. widmo akustyczne
 75. wiedza medyczna
 76. wiejska chata
 77. wiek
 78. wieki piec hutniczy
 79. wielkie piece hutnicze
 80. wielkość przedsiębiorstwa
 81. wielofunkcyjne zagospodarowanie terenu
 82. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
 83. wiercenia
 84. wiercenia poszukiwawcze ropy naftowej
 85. wieś
 86. wilgoć
 87. wilgotność atmosfery
 88. wilgotność glebowa
 89. wirus
 90. wirusologia
 91. witamina
 92. witryfikacja
 93. wkład finansowy
 94. woda (substancja)
 95. woda chłodnicza
 96. woda deszczowa
 97. woda do picia
 98. woda glebowa
 99. woda gruntowa
 100. woda miejska
 101. woda mineralna
 102. woda morska
 103. woda morska spełniająca wymogi kąpieliska
 104. woda powierzchniowa
 105. woda przemyslowa
 106. woda przesiąkająca
 107. woda przesiąkająca
 108. woda płynąca
 109. woda pływowa
 110. woda rzeczna
 111. woda śródlądowa spełniająca wymogi kąpieliska
 112. woda surowa
 113. woda słodka
 114. woda słona
 115. woda słonawa (u ujścia rzek)
 116. woda technologiczna
 117. woda termalna
 118. woda wykorzystywana do konsumpcji
 119. woda wykorzystywana w rolnictwie
 120. woda zęzowa
 121. woda źródlana
 122. wododział
 123. wodór
 124. wodospad
 125. wody
 126. wody (geografia)
 127. wody drenujące
 128. wody nadbrzeżne
 129. wody nie publiczne
 130. wody publiczne
 131. wody śródlądowe
 132. wojna
 133. wojna ekologiczna
 134. wolność
 135. wolny handel
 136. wolny przepływ kapitału
 137. workowate
 138. wołowy
 139. wprowadzanie roślinności
 140. wprowadzanie w życie
 141. wprowadzenie w życie postanowień Konferencji w Rio de Janeiro
 142. wpływ hałasu na zdrowie
 143. wpływ klimatu
 144. wpływ na człowieka
 145. wpływ na środowisko
 146. wpływ na zdrowie
 147. wrak
 148. wrzosowisko
 149. wrzosowisko
 150. wskaźnik
 151. wskaźnik (izotopowy)
 152. wskaźnik biologiczny
 153. wskaźnik jakości środowiska
 154. wskaźnik promieniotwórczy
 155. wskaźnik saprobowości
 156. wskaźnik środowiskowy
 157. wskaźnik zagospodarowania środowiska
 158. wskaźnik zrównoważonego rozwoju
 159. wskaźniki kulturowe
 160. wskaźniki społeczne
 161. wskaźniki społeczne
 162. wspólna polityka celna
 163. wspólna polityka gospodarcza
 164. Wspólna Polityka Rolna UE
 165. Wspólnoty Europejskie
 166. wspomaganie decyzji
 167. współczynnik emisyjności
 168. współczynnik recyklingu
 169. współoddziaływanie
 170. współpraca
 171. współpraca międzynarodowa
 172. współpraca na rzecz rozwoju
 173. współpraca naukowa
 174. wtórne uruchamianie zanieczyszczeń
 175. wulkan
 176. wulkanizacja
 177. wulkanizm
 178. wulkanologia
 179. wybór miejsca
 180. wybór technologii
 181. wybrzeże
 182. wybrzeże morskie
 183. wybuch
 184. wyburzanie
 185. wycena gruntów
 186. wycena pieniężna
 187. wychowanie
 188. wyciek
 189. wyciek ropy naftowej
 190. wycinanie buszu
 191. wyczerpanie zasobów
 192. wydajność ciepła
 193. wydajność przepływu
 194. wydatki
 195. wydatki publiczne
 196. wydatki w gospodarstwie domowym
 197. wydatki z budżetu państwa na środowisko
 198. wydawanie zezwoleń
 199. wydma
 200. wydma