GEMET Thesaurus

Recent changes

Termin Last change date
oczyszczanie wody 2011-04-14 11:54:03
spedytor 2011-04-14 11:54:03
prawo przyrody do istnienia 2011-04-14 11:54:03
prawo lokalne 2011-04-14 11:54:03
gridding 2011-04-14 11:54:03
transakcja międzynarodowa 2011-04-14 11:54:03
konwersja formatu wektorowego na rastrowy 2011-04-14 11:54:03
monitoring jakości powietrza 2011-04-14 11:54:03
granica wewnątrz państwa 2011-04-14 11:54:03
obszar poddany antropopresji 2011-04-14 11:54:03
dane przestrzenne 2011-04-14 11:54:03
schronisko górskie 2011-04-14 11:54:03
system współrzędnych 2011-04-14 11:54:03
"czerwona lista" 2011-04-14 11:54:03
długość geograficzna 2011-04-14 11:54:03
strącanie 2011-04-14 11:54:03
pracownia GIS 2011-04-14 11:54:03
wysypisko 2011-04-14 11:54:03
odstraszanie 2011-04-14 11:54:03
teren zewnętrzny 2011-04-14 11:54:03
półpłynny nawóz naturalny 2011-04-14 11:54:03
przedsiębiorstwo usługowe 2011-04-14 11:54:03
lokalny system zaopatrzenia w ciepło 2011-04-14 11:54:03
zapobieganie powstawaniu odpadów 2011-04-14 11:54:03
przestępstwo przeciwko środowisku 2011-04-14 11:54:03
interpolacja 2011-04-14 11:54:03
władze lokalne 2011-04-14 11:54:03
konwersja formatu rastrowego na wektorowy 2011-04-14 11:54:03
trasowanie dróg 2011-04-14 11:54:03
granica państwa 2011-04-14 11:54:03
inicjatywa obywatelska 2011-04-14 11:54:03
granica administracyjna 2011-04-14 11:54:03
składowanie 2011-04-14 11:54:03
odwzorowanie geograficzne 2011-04-14 11:54:03
badanie przestrzeni kosmicznej 2011-04-14 11:54:03
szerokość geograficzna 2011-04-14 11:54:03
izolacja 2011-04-14 11:54:03
centrum teledetekcji 2011-04-14 11:54:03
obsługa w trybie on-line 2011-04-14 11:54:03
ekonomika przedsiębiorstwa 2011-04-14 11:54:03
porzucone tereny zanieczyszczone 2011-04-14 11:54:03
wydobycie spod dna morza 2011-04-14 11:54:03
przemysł elektrotechniczny 2011-04-14 11:54:03
wektor 2011-04-14 11:54:02
niszczenie siedlisk 2011-04-14 11:54:02
indeksowanie dokumentów 2011-04-14 11:54:02
linia 2011-04-14 11:54:02
zmiany fizyczne 2011-04-14 11:54:02
wypożyczenia międzybiblioteczne 2011-04-14 11:54:02
raster 2011-04-14 11:54:02