GEMET Thesaurus

publiczna instytucja przemysłowo-handlowa