LRE thesaurus

Recent changes

Term Last change date
Viestintä/informaatio/dokumentit 2010-09-29 19:00:27
Yhteiskunta 2010-09-29 19:00:27
Etiikka/uskonto/ideologia 2010-09-29 19:00:27
Yksilön kehitys 2010-09-29 19:00:27
Matematiikka ja luonnontieteet 2010-09-29 19:00:27
Koulutusjärjestelmä 2010-09-29 19:00:27
Nykykielet 2010-09-29 19:00:27
Välineet 2010-09-29 19:00:27
Terveys/turvallisuus/vammat 2010-09-29 19:00:27
Integroivat oppiaineet/koulun ulkopuoliset toiminnot 2010-09-29 19:00:27
Humanistiset tieteet 2010-09-29 19:00:27
Vapaa-ajan toiminnot 2010-09-29 19:00:27
Järjestöt 2010-09-29 19:00:27
Tilat/välineet/materiaalit 2010-09-29 19:00:27
Kulttuuri 2010-09-29 19:00:27
Soveltavat tieteet/teknologiat/tekniikat 2010-09-29 19:00:27
Koulutuksen sisältö 2010-09-29 19:00:27
Oppiminen/tutkimus 2010-09-29 19:00:27
Materiaalit 2010-09-29 19:00:27
Ympäristö 2010-09-29 19:00:27
Taide ja käsiteollisuus 2010-09-29 19:00:27
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet 2010-09-29 19:00:27
Opetus/koulutus/arviointi/ohjaus 2010-09-29 19:00:27
Valtiot ja geopoliittiset alueet 2010-09-29 19:00:27
Tilat 2010-09-29 19:00:27
Poliittiset/sosiaaliset/henkilöiden väliset suhteet/yhdentyminen/erottelu 2010-09-29 19:00:27
Liikuntakasvatus 2010-09-29 19:00:27
Perustaidot 2010-09-29 19:00:27
Koulun toiminnot 2010-09-29 19:00:27
puhelinneuvottelu 2010-09-25 07:39:42
puutarhan hoito 2010-09-25 07:39:42
laki 2010-09-25 07:39:42
eurooppalainen projekti 2010-09-25 07:39:42
teollisuusrakennukset 2010-09-25 07:39:42
tarkkaavaisuuden häiriöt 2010-09-25 07:39:42
taloushistoria 2010-09-25 07:39:42
kerronta 2010-09-25 07:39:42
isovanhemmat 2010-09-25 07:39:42
urheiluvalmennus 2010-09-25 07:39:42
affektiivisuus 2010-09-25 07:39:42
kehityspsykologia 2010-09-25 07:39:42
laatutoiminta 2010-09-25 07:39:42
tiedotusvälineet 2010-09-25 07:39:42
toisen asteen koulutus 2010-09-25 07:39:42
tietokone 2010-09-25 07:39:42
fysikaaliset ilmiöt 2010-09-25 07:39:42
jätehuolto 2010-09-25 07:39:42
yrittäjyyskoulutus 2010-09-25 07:39:42
ihmisen biologia 2010-09-25 07:39:42
arkistot 2010-09-25 07:39:42