LRE thesaurus

Recent changes

Term Last change date
Taide ja käsiteollisuus 2010-09-29 19:00:27
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet 2010-09-29 19:00:27
Opetus/koulutus/arviointi/ohjaus 2010-09-29 19:00:27
Valtiot ja geopoliittiset alueet 2010-09-29 19:00:27
Tilat 2010-09-29 19:00:27
Poliittiset/sosiaaliset/henkilöiden väliset suhteet/yhdentyminen/erottelu 2010-09-29 19:00:27
Liikuntakasvatus 2010-09-29 19:00:27
Perustaidot 2010-09-29 19:00:27
Koulun toiminnot 2010-09-29 19:00:27
Viestintä/informaatio/dokumentit 2010-09-29 19:00:27
Yhteiskunta 2010-09-29 19:00:27
Etiikka/uskonto/ideologia 2010-09-29 19:00:27
Yksilön kehitys 2010-09-29 19:00:27
Matematiikka ja luonnontieteet 2010-09-29 19:00:27
Koulutusjärjestelmä 2010-09-29 19:00:27
Nykykielet 2010-09-29 19:00:27
Välineet 2010-09-29 19:00:27
Terveys/turvallisuus/vammat 2010-09-29 19:00:27
Integroivat oppiaineet/koulun ulkopuoliset toiminnot 2010-09-29 19:00:27
Humanistiset tieteet 2010-09-29 19:00:27
Vapaa-ajan toiminnot 2010-09-29 19:00:27
Järjestöt 2010-09-29 19:00:27
Tilat/välineet/materiaalit 2010-09-29 19:00:27
Kulttuuri 2010-09-29 19:00:27
Soveltavat tieteet/teknologiat/tekniikat 2010-09-29 19:00:27
Koulutuksen sisältö 2010-09-29 19:00:27
Oppiminen/tutkimus 2010-09-29 19:00:27
Materiaalit 2010-09-29 19:00:27
Ympäristö 2010-09-29 19:00:27
laskentatoimi 2010-09-25 07:39:42
maanjäristykset 2010-09-25 07:39:42
yhteenveto 2010-09-25 07:39:42
kirjoittamisvalmiuksien kehittäminen 2010-09-25 07:39:42
esitys 2010-09-25 07:39:42
Alankomaat 2010-09-25 07:39:42
ortodoksinen uskonto 2010-09-25 07:39:42
lapsen oikeudet 2010-09-25 07:39:42
päiväkirja 2010-09-25 07:39:42
ammatinvalinnanohjaus 2010-09-25 07:39:42
mekaniikka 2010-09-25 07:39:42
tietokonepeli 2010-09-25 07:39:42
tiimiopetus 2010-09-25 07:39:42
oppimisympäristö 2010-09-25 07:39:42
pikkulapsi 2010-09-25 07:39:42
liikekirjeenvaihto 2010-09-25 07:39:42
funktionaalinen lukeminen 2010-09-25 07:39:42
Kreikan historia 2010-09-25 07:39:42
ase 2010-09-25 07:39:42
euro 2010-09-25 07:39:42
vuori 2010-09-25 07:39:42