Polytematický strukturovaný heslář

 1. přední končetina
 2. předoperační doba
 3. předoperační péče
 4. předpínací výztuž
 5. předpisy
 6. předpjaté konstrukce
 7. předpjatý beton USE předpjaté konstrukce
 8. předpony USE odvozování slov
 9. předpovědi počasí
 10. předpřádací stroje USE spřádací stroje
 11. předřadníky
 12. předrománské umění USE středověké umění
 13. předsálí
 14. předseťová příprava
 15. předsíně
 16. předškolní dítě USE děti
 17. předškolní výchova
 18. předškolní vzdělání
 19. předsokratovská filozofie
 20. představivost USE představy
 21. představy
 22. představy o světě USE systémy víry
 23. předvádění USE vyučovací metody
 24. předvaha
 25. předvalkové válcovny
 26. předvalky
 27. prefabrikáty
 28. prefabrikované konstrukce USE montované konstrukce
 29. preference
 30. prefixace USE odvozování slov
 31. prefixové kódy
 32. pregraduální vzdělání
 33. prehistorická antropologie USE archeologická antropologie
 34. prehistorická archeologie
 35. prehistorie USE pravěk
 36. přehlásky
 37. přehlídky USE umělecké výstavy
 38. přehrady
 39. preindustriální společnost
 40. přejatá slova USE cizí slova
 41. přejezdy
 42. prekambrium
 43. prekancerózy
 44. prekategorie USE teorie kategorií
 45. překlad
 46. překladače
 47. překladatelské služby
 48. překladové slovníky
 49. překližky
 50. překopy
 51. prekurzory enzymů
 52. prekurzory nukleových kyselin USE nukleové kyseliny
 53. preliterátní společnost
 54. premedikace
 55. přeměna alfa
 56. přeměna beta
 57. přeměněné horniny
 58. přeměněné organismy
 59. přeměněné usazeniny regionální
 60. přeměnová konstanta
 61. přeměny sluneční energie
 62. premonstrátky USE ženské řády
 63. přenášeče
 64. přenášeči infekčních nemocí
 65. prenatální diagnostika
 66. přenos
 67. přenos dat
 68. přenos elektrických signálů v organismech USE bioelektřina
 69. přenos elektronů mezi atomy
 70. přenos embrya
 71. přenos energie vlnami
 72. přenos hybnosti vlnami
 73. přenos náboje v organismech USE bioelektřina
 74. přenos signálů
 75. přenos signálu po vedení USE telekomunikace
 76. přenos tepla
 77. přenositelnost programu
 78. přenosné nemoci USE infekce
 79. přenosné počítače
 80. přenosné regály USE posuvné regály
 81. přenosové funkce
 82. přenosové jevy
 83. přenosové jevy v pevných látkách
 84. přenosové protokoly
 85. preparáty
 86. přepětí
 87. přepěťové ochrany USE přepětí
 88. přepínače
 89. přepínání informace USE teorie přepínání
 90. přepólování magnetického pole
 91. prepozice USE předložky
 92. přeprava
 93. přeprava kusových materiálů USE dopravníky pro přepravu kusových materiálů
 94. přeprava nákladů
 95. přeprava osob
 96. přeprava sypkých materiálů USE dopravníky pro přepravu sypkých materiálů
 97. přeprava tekutin
 98. přeprava vojenské techniky
 99. přeprava vojsk
 100. přepravky
 101. přepravné
 102. přepravní obaly
 103. přepravní prostředky
 104. přepravní prostředky kovové USE přepravní prostředky
 105. přepravní smlouvy USE mezinárodní smlouvy
 106. přepravované zboží
 107. preprinty USE dokumenty
 108. prérie USE stepi
 109. preromantismus
 110. přesná mechanika
 111. přesné lití
 112. přesné strojírenství USE přesná mechanika
 113. přesnost měření
 114. přesnost převodu
 115. přestavby
 116. přestávka v činnosti
 117. prestiž povolání
 118. přestupky
 119. presupozice USE sémantická struktura výpovědi
 120. přesvědčování
 121. převáděče obrazu
 122. prevence
 123. prevence kriminality
 124. prevence úrazů
 125. preventivní lékařství
 126. převodníky
 127. převodové mechanismy USE převody
 128. převodové oleje USE kapalná maziva
 129. převodové skříně USE převodovky
 130. převodovky
 131. převody
 132. převody kódů
 133. převody ozubenými koly
 134. převody s plynule měnitelnými otáčkami
 135. převody transformátorů USE transformátory
 136. převzetí moci
 137. přezdívky USE osobní jména
 138. prezidentská demokracie
 139. prezidentský systém
 140. přezky USE krejčovská příprava
 141. přibližné řešení diferenciálních rovnic
 142. přibližné řešení rovnic USE výpočetní metody ve fyzice
 143. přibližování dřeva USE těžba dřeva
 144. příbřežní doprava
 145. příbuzenská plemenitba USE vývojová stadia zvířat
 146. příbuzenské skupiny USE příbuzenský původ
 147. příbuzenské skupiny bilaterální USE bilaterální původ
 148. příbuzenské skupiny bilineární USE bilineární původ
 149. příbuzenské skupiny kognatické USE bilaterální původ
 150. příbuzenské skupiny matrilineární USE matrilineární původ
 151. příbuzenské skupiny patrilineární USE patrilineární původ
 152. příbuzenský původ
 153. příbuzenství
 154. příčky
 155. příčné vlny
 156. přidaná hodnota
 157. přídavná jména
 158. přidružení USE afilace
 159. příhradové konstrukce
 160. příhradové regály
 161. příjem
 162. příjem dopravních informací
 163. příjem potravy
 164. příjem z družic USE družicové spoje
 165. příjem z mezního produktu USE příjem
 166. příjem z průměrného produktu USE příjem
 167. přijímače AM
 168. přijímače analogové modulace
 169. přijímače digitální modulace
 170. přijímače fázové modulace
 171. přijímače FM
 172. přijímače modulace PAM
 173. přijímače modulace PCM
 174. přijímače optického signálu
 175. přijímače PM
 176. přijímače pro multiplexní přenosy
 177. přijímače signálů s rozprostřeným spektrem
 178. přijímače SSB
 179. přijímače vln USE rádiové přijímače
 180. přijímací elektronky
 181. přijímací zkoušky
 182. přijímání
 183. příjmení USE osobní jména
 184. příjmová a vyskladňovací zařízení
 185. přikázání USE morální teologie
 186. příkazní plánování USE imperativní plánování
 187. příkazní smlouvy USE občanskoprávní smlouvy
 188. příkazy USE předpisy
 189. příklady
 190. příklonky USE slovosled
 191. příkon
 192. příkopová propadlina
 193. příkopové zóny
 194. příkrmy
 195. příkrov
 196. příležitostná grafika USE užitá grafika
 197. příležitostné náklady USE náklady
 198. přílivové elektrárny USE slapové elektrárny
 199. přílivové síly
 200. přilnavost USE adheze